Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Tusen takk til Idrettsrådet

Ingen tvil: uten innsatsen til Kenneth Berner Lohne, Edvard Repstad, Terje Ø. Pettersen og Jon Fjeld hadde vi ALDRI blitt hørt i Tangvallsaken! Og N247, vår vaktbikkje!

Skjermbilde 2018-09-19 kl. 19.46.50.pngNå kommer A0 ut på høring, stem på den! Kom med innspill, gå til din politiker!

Reklamer

3 divisjon N247 oppslag forteller alt

Det et nesten ufrivillig komisk: i samme oppslag leser vi «administrasjonen svarer idretten» og «en fin gjeng ungdommer gleder seg til å reise»

for det et nettopp det dette dreier seg om. En totalt umusikalsk administrasjon som ikke hører idretten men gjerne «svarer den» egentlig bare ønsket å lytte til egen stemme. Og ungdom som MÅ reise. Friidretten kan egentlig bare orientere seg til K3. Og sandvolleyball laget kan bare legge ned i bygda og slå seg sammen med KSK (Kristiansand)

684AB15A-B733-41B3-9E90-337FDE7C90F2070AF23E-4BDE-47F1-9C7D-B9279550BC98

Viktigste siden K3

Glem hummerfiske, glem høyhusbebyggelse, glem eiendomsskatt.

I Søgne kommune foregår nå et spill om store verdier både finansielt men ikke minst menneskelige verdier i forhold til våre barn og unge.

Kommunen har fått det for seg at den klarer seg godt uten våre frivillige dugnadsdrevne aktiviteter for barna bare den får bygd skoleanlegget på Tangvall.

De omtaler dette som «skoleplanen».

Glemt er lovnader om at vi i idretten ikke skal bli skadelidende. Glemt er lovnader om at våre aktivitetsflater skal beholdes. Glemt er lovnader om erstatningsflater mens bygging pågår.

Inn med plan som beskriver radering av friidrett. «Stadion ligger som en sperre mellom næringslivet på Tangvall og skolen» aka: skoleelevene må kunne gå til sentrum og bruke penger.

Borte er sandvolleyballen, de skriver om volleyballbaner, de har ikke poeiling på at sandvolley er egen idrettsgren med konkurranse og treningsflater på sand i sommerhalvåret. Borte er en 11er bane i fotball! Den klubben må redusere! Og det er planlagt 11er fotball innen for løpebanene til friidrett: tenk deg en trening med 50 barn på fotball og smaridig løp hopp og kast i friidrett rett ved siden av…

Håpløst!

Så har de innregulert street-basket, og den flaten som er ganske stor, er med på alle utkastene og plassert helt inntil senter i anlegget. Basket er IKKE en ute-idrett i Norge. Skolen kan ha ønske om en all-idrett, uteflate med basket kurv, men dette er et helt annet areal.

I planen fremgår det at idretten har vært med på råd. Det har vi IKKE! Og det er frekt å late som om vi har vært med. Leder i mitt idrettslag, Jon Fjeld , har ved fler anledninger, godt dokumentert prøvd å slåss for motsatt modell: behold grøntarealer, behold idrettsflatene men innreguler skole på rest-areal, men opplever å bli ignorert men TILLAGT at han er enig i planen. 

Barn og unges representant i Søgne har vørt krystallklar: hun peker på mangel av konsenkvensutredning, mangel på idrettsflater.

Nå må politikerne, foreldrene og barn ta tak. Rist administrasjonen! 

Forstå det den som kan….

Tangvallplanen…

Et gigaplanprosjekt på 1171 sider,

https://utvalg.sogne.kommune.no/Utvalg/Plan-%20og%20miljøutvalget/Møte-2018-09-19/PS%2017518%20Førstegangsbehandling%20-%20detaljregulering%20for%20skolesenter%20-%20Tangvall%20-%20Plan%20ID%20201606.pdf

Det virker helt forstokket…her skal altså store ute-idretter som fotball,friidrett og sandvolleyball MISTE store aktivitetsflater, mens idretter som ikke har sine naturlige spilleaktivitetear utendørs sommerhalvåret FÅ store arealer. Se for eksempel basketball, de er med i alle prosjektskissene. De har nettopp fått egen basket hall (Lunde). Vi er alle glad i basketball, men jeg minner bare på at det heter SANDvolleyball og ikke volleyball som fremgår i dokumentet. Det er fordi vi er en egen idrett, sandvolleyball som er godkjent som egen idrettsgren i NIF systemet, og vi er en sommerhalvår-uteidrett.

Vi er knapt nevnt i planarbeidet, i bestefall i Nærmiljøanlegget, og da avspist med 2 baner. Og så diskuteres det at banene (de 4 vi har) brukes mye av skolen i skoletiden (s 1073) og heldigvis har barnas representant Yngvild Grummedal kloke ord ( s1171) anført at :

Jeg registrer at det i planforslag 2b blant annet er:

 

· ·

·

En 11-fotballbane mindre, samt 2 færre gressbaner
Ikke blir lagt opp til et fullverdig friidrettstilbud, hvor det medfører manglende tilhørighet mellom løpebane og

kastsone. Kastsonen står i tillegg beskrevet som «ikke fullverdig»?. Redusert fra 4 til 2 sandvollyballbaner

Jeg ber om at det tas hensyn til bruksverdien av dagens idrettsanlegg og planlegges hensiktsmessige løsninger som tilsvarer fullverdig erstatning.

Det bør i den videre planleggingen/utformingen legges til rette for en økt medvirkningsprosess for involvere barn og unge brukere av Kulturskolen, fritidsklubb, idrett og skoler.

Vær vennlige å lese planutkastet, og kommenter det når det kommer på høring, vær så vennlig å mail saksbehandler Vibeke Wold Sunde og anfør disse tankene… hun må jo være basketballspiller… Hvorfor ikke sentrale sommeridretter som boccia, krocket, håndball???

vibeke.sunde@sogne.kommune.no

 

Vær så vennlig å skriv kommentarer på den alltid årvåkne Nicos N247 side…for all del, ikke bare trykk «like» eller smilefjes!

http://n247.no/?nyhet=8154&tittel=Skolesenteret:_-_Legger_ikke_opp_til_at_idrettsanleggene_erstattes_fullt_ut

 

Trenerkurs

Lørdag 13. oktober:  Overgangskurs Del 2

Kurset passer for volleyballtrenere som har spillererfaring, trenererfaring eller gammel trenerutdannelse. 
Ved å ta dette kurset får du rekvalifisert erfaringen din. Kurset gir deg oppdatert kunnskap og påfyll i henhold til de nye kompetansekravene i NVBFs trenerløype. Les mer om kursets innhold her.

Kursholder lørdag – Arvid Wigestrand.

Søndag 14. oktober:  Overgangskurs Del 1

Kurset er Modul 1 av NVBFs Trener 1-kurs, også kalt Mini- og Ungdomstreneren. Dette er første steg i NVBFs trenerløype, og kurset passer godt for trenere, lærere og ungdomstrenere. Foreldre som ønsker å kunne bidra på barnas treninger vil også ha god nytte av dette kurset. Aldersgrense 14 år.
Les mer om kursets innhold her.

Kursholder – Torbjørn Johnsen.

Praktisk info

Sted: RS-hallen i Gimlehallen
Tid:  kl. 10-17 begge dager
Pris: 500 kr  pr. dag. (faktureres klubben dersom ikke annet oppgis)
Frist: 8. oktober
Meld på pr. e-post til Eva.ofstaas@volleyball.no